Vysokohorský klub Malá Fatra

Klub Via ferrát

Klub Via ferát

by predseda on Dec.06, 2011, under Klub Via ferrát

Kontakt:

Vladimír Putera,   Zvolenská 11,   010 08 Žilina,   email:  kvf@svts.sk

Charakteristika:

Via feraty – Klettersteigy – Sentiero attrezzato – zaistené cesty sú samostatná disciplína (vysokohorskej) turistiky. So špeciálnym vybavením sa po ceste zaistenej oceľovými lanami, stúpačkami, rebríkmi a lanovými premosteniami dostanete do miest v náročnom horskom teréne inak prístupných iba horolezcom.

A. Všeobecné podmienky:

Odznak  KVF je určený predovšetkým pre členov Slovenského vysokohorského turistického spolku SVTS a jeho regionálne kluby, a to so spätnou platnosťou od vzniku SVTS – 1997. Keďže sa spravidla vždy jedná o horolezecký terén, pred začatím plnenia tohto odznaku dôrazne doporučujem absolvovať  kurz základov VHT organizovaných SVTS pod vedením inštruktorov na cvičných feratách.

B. Technické podmienky:

Odznak KVF má 3 stupne:  III. Bronzový, II. strieborný, I. zlatý

  • Podmienkou pre získanie bronzového odznaku je absolvovanie 20 ferát; z toho 6 predpísaných.

  • Podmienkou pre získanie strieborného odznaku je absolvovanie ďalších 20 ferát (spolu 40); z toho 8 predpísaných.

  • Podmienkou pre získanie zlatého odznaku je absolvovanie ďalších 30 ferát (spolu 70); z toho 10 predpísaných.

  • Za feratu sa považuje cesta zaistená oceľovým lanom, nie reťazami (s výnimkou predpísaných).

  • Absolvované feraty si zapíšete do záznamníka zakúpeného na podujatiach SVTS a VKMF .  Je možné si ho objednať aj poštou po zaplatení čiastky 3,60 € (členovia SVTS) alebo 5,60 € (nečlenovia SVTS) bankovým prevodom na účet VKMF:  SK8983605207004205301358. Variabilný symbol je č. členskej karty SVTS, nečlenovia prvých 6 čísiel rodného čísla. Nezabudnite uviesť svoju adresu!

C. Zoznam predpísaných ferát nižšie.

Do záznamníka uveďte názov cesty, krajinu (pohorie), náročnosť a dátum absolvovania. Môžete tiež pripojiť svoje ilustračné foto so stručným opisom cesty, prípadne vaše dojmy z lezenia.

Odznak udeľuje správca KVF po splnení hore uvedených podmienok raz ročne na  sneme SVTS v Žiline. Záznamníky preto treba najmenej 2 týždne pred snemom zaslať na adresu správcu. Nečlenom SVTS bude odznak zaslaný poštou.

Niektoré užitočné linky:

http://www.bergsteigen.com/klettersteig

http://www.via-ferrata.de/

http://www.math.sk/knor/feraty.htm

http://www.voltek.cz/dolomity/dolomity_ferraty_prehled.htm

http://www.svts.sk

Pri plánovaní svojich túr nepodceňujte svoje schopnosti a pozorne sledujte podmienky a predpoveď počasia v danej oblasti! Prajem vám veľa neopakovateľných, vzrušujúcich zážitkov pri zdolávaní zaistených ciest a hlavne bezpečné a šťastné návraty!

Zoznam predpísaných ferát PDF

Tabuľka obtiažnosti ferát PDF

Podmienky PDF


Leave a Comment more...