Vysokohorský klub Malá Fatra

Vitajte na stránkach VKMF

28.08. – 01.09.2019 Tatranské stetnutie SVTS s VKMF

Pozvánka

Prihláška :  poslať na e-mail     basnyk@gmail.com

-

-

-


Názov združenia     Vysokohorský klub Malá Fatra
Právna forma          Občianské združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
IČO                         37902717
Sídlo                       Smreková 3097/28, 01007 Žilina, Slovenská republika

-

Číslo bankového účtu . 2101528137 / 8330

IBAN :  SK67 8330 0000 0021 0152 8137