Vysokohorský klub Malá Fatra

Vitajte na stránkach VKMF

18. – 19. 05. 2019 - základný letný kurz VHT na Hoblíku, vo Višňovskej doline

- informácie v časti Plánované akcie

- prihlášky  e-mail :  basnyk@gmail.com

-

2% z dane pre VKMF o.z.

Ahojte, členovia VKMF, priateľky a priatelia hôr, obraciame sa na vás a vašich priateľov s prosbou o podporu, prostredníctvom 2% dani z príjmu. na činnosť VKMF, o.z.

Názov združenia     Vysokohorský klub Malá Fatra
Právna forma          Občianské združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
IČO                         37902717
Sídlo                       Smreková 3097/28, 01007 Žilina, Slovenská republika

-

Číslo bankového účtu . 2101528137 / 8330

IBAN :  SK97 8330 0000 0021 0152 8137